Vliegkoning besteedt de grootst mogelijke zorg aan de totstandkoming van alle gepubliceerde content en streeft naar een nauwkeurige en actuele berichtgeving. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden of foutieve informatie door sluimert in de content van de website. Houd hier altijd rekening mee bij het gebruik van de website.

  Verantwoordelijkheid

  Het kan voorkomen dat er onjuistheden in de berichtgevingen van Vliegkoning worden weergegeven, ondanks de grote zorg die aan de totstandkoming en publicatie van de content wordt besteed. De gebruiker van de website Vliegkoning is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door Vliegkonging gepresenteerde informatie.

  Aansprakelijkheid

  Vliegkoning en iedereen die een bijdrage levert aan de content van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade als gevolg van de door gebruiker verrichte handelingen. De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor de acties, keuzes, handelingen of aankopen die eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik van de content op de website. Ook bij een technische storing van de site is Vliegkoning nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.

  Tot slot

  Vliegkoning is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen die ontstaan door het lezen of bekijken van de content.

  ACTUEEL

  © Copyright 2017, All Rights Reserved Vliegkoning